دوشنبه, 23 مهر 1397
    /  2
عنوان : بازسازی و تعمیر تابلوهای سطح شهر
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ 
ساعت : ۱۴:۶:۴

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

 

باز سازی و تعمیر تابلوهای سطح شهر

تابلوهای سطح شهر که  به علت بر خورد خودرو  خسارت دیده بودند و نیاز به بازسازی و تعمیر داشتند، توسط نیروهای زحمتکش خدمات شهری شهرداری ایلخچی  جمع آوری و باز سازی گردید.

روابط عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری ایلخچیبازگشت           چاپ چاپ         
 
سایت پورتال شهرداری ایلخچی

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0