يکشنبه, 27 آبان 1397
عنوان : فضای سبز و نقش آن در توسعه پایدار
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ 
ساعت : ۱۲:۵۵:۲۰

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

 
 
فضاي سبز و نقش آن در توسعه پايدار


محيط زيست انسان­ها مجموعه­اي است از روابط متقابل بين انسان­ها با محيط اطراف خود كه تعادل بيولوژيك را سبب مي­شود و چگونگي برقراري اين رابطه و تأثيرپذيري خصوصيات اكوسيستم­ها در كيفيت زندگي انسان­ها و سلامت رواني آنها تأثير دارد. بحث فضاي سبز شهري و چگونگي تأثير گذاري آن بر پايداري شهر باعث اهميت اين بخش از فضاي شهري مي­ شود به خصوص در شهرهاي ناپايدار و نامتعادل كه امروزه وجود دارد.
توزيع و پراكنش فضاهاي سبز شهري بايد به گونه­اي بهينه و مطلوب باشد تا داراي بازدهي اكولوژيكي (محيطي، اقتصادي، اجتماعي، روحي و رواني) براي شهروندان باشد و زمينه ساز شرايط اكولوژيكي مطلوب براي شهرها باشد.

استقرار پارکهای شهری از یک سو به جهت تأثیری که بر کیفیت زندگی شهری و نیل به توسعه پایدار دارند و از سوی دیگر به جهت بار مالی بدون بازگشت سرمایه و سود که برای شهرداری ها بجای می نهد ،ارزش بررسی گسترده را دارند.

روابط عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری ایلخچی

 


بازگشت           چاپ چاپ         
 
سایت پورتال شهرداری ایلخچی

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0