پنج‌شنبه, 25 مهر 1398
    /  2
عنوان : عملیات خاكریزی و خاكبرداری مسیر یول آتن( كاروان یولی)
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ 
ساعت : ۱۰:۱۶:۴

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

عملیات خاکریزی و تسطیح  مسیر یول آتن( کاروان یولی)

جهت ترددی ایمن، و با توجه شروع  بارش های فصلی و رفاه  حال شهروندان عزیز مسیر یول آتن توسط نیروهای خدمات شهری بهسازی گردید.

همچنین جهت جلوگیری از آبگرفتگی مسیرهای روستایی و مزارع کشاورزی ، عملیات خاکریزی و هدایت آبهای سطحی توسط  شهردای ایلخچی در  راه های روستایی محدوده خدماتی صورت گرفته که علاوه بر ترددی راحت و ایمن از ایجاد خسارت به ساختمان های مجاور نیز جلوگیری میکند.

روابط عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری ایلخچی


نمایش تعداد بازدیدها : 45

بازگشت           چاپ چاپ         
 
سایت پورتال شهرداری ایلخچی

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0