چهارشنبه, 26 تير 1398
عنوان : اطلاعیه
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ 
ساعت : ۱۴:۱۷:۳۴

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

اطلاعیه

شهرداری ایلخچی در راستای لزوم ایجاد انگیزه برای تسویه بدهی مودیان و کاهش مطالبات معوقه شهرداری، با ارائه طرح تخفیف ،از مودیان بدهکار با اعطای ۲۰ درصد تخفیف خوش حسابی برای تسویه نقدی بابت عوارض اصناف و نوسازی دعوت بعمل می آورد.

شهروندان عزیز می توانند  تا پایان خرداد سال جاری  جهت تسویه حساب و استفاده از ۲۰ درصد تخفیف خوش حسابی به  شهرداری ایلخچی مراجعه نمایند.بدیهی است پس از اتمام معلت مذکور، شهرداری طبق مقررات ازطریق کمسیون ماده 77 وفق قوانین صنفی اقدام و هزینه های بعمل آمده را وصول می نماید. همچنین در صورتی که واحد های صنفی بدهکار، به هر نحو از پرداخت عوارض صنفی معوقه خود اجتناب نمایند، برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایلخچی


نمایش تعداد بازدیدها : 30

بازگشت           چاپ چاپ         
 
سایت پورتال شهرداری ایلخچی

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0