چهارشنبه, 26 تير 1398
    /  2
عنوان : اجرای عملیات آهك پاشی جداول سطح شهر ایلخچی
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ 
ساعت : ۸:۱۵:۱۷

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

اجرای عملیات آهک پاشی جداول سطح شهر ایلخچی
 
آهک پاشی ولایروبی جوی فاضلاب سطح شهر ایلخچی درحال انجام است .
عملیات لایروبی و تخلیه جوی ها و آهک پاشی سطح شهر به منظور پیشگیری از شیوع بیماریها و حفظ بهداشت عمومی توسط عوامل زحمت کش خدمات شهری شهرداری ایلخچی در حال انجام است .
همه ساله با توجه به افزایش دما و همچنین فرا رسیدن فصل گرما این منطقه به منظورترویج بهداشت عمومی و جلوگیری از شیوع انواع بیماری های میکروبی و عفونی نسبت به آهک پاشی جوی های سطح شهر اقدام می کند.
روابط عمومی شهردار ی و شورای اسلامی شهر ایلخچی

نمایش تعداد بازدیدها : 11

بازگشت           چاپ چاپ         
 
سایت پورتال شهرداری ایلخچی

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0