شنبه, 30 شهريور 1398
    /  2
عنوان : تملك ملك واقع در كوچه شهید ولیزاده
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ 
ساعت : ۱۴:۱۹:۴۲

امتیاز :  ۴/۰۰ |  مجموع :  ۱

تملک ملک واقع در کوچه شهید ولیزاده

جهت تعریض محل و تسهیل در تردد شهروندان و کاستن از سوانح و حوادث و همچنین مشکلات ترافیکی، ملک واقع در کوچه شهید ولیزاده، با مالکیت خانم سلطان زاده به مساحت 142 متر مربع، توسط شهرداری ایلخچی تملک گردید.

روابط عمومی شهرداری ایلخچی


نمایش تعداد بازدیدها : 15

بازگشت           چاپ چاپ         
 
سایت پورتال شهرداری ایلخچی

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0