شنبه, 30 شهريور 1398
    /  2
عنوان : تعریض و باز گشایی كوچه شهید ولیزاده
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ 
ساعت : ۱۴:۳۳:۵

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

تعریض و باز گشایی کوچه شهید ولیزاده

جهت تسهیل در تردد وسایل نقلیه و زیبایی بصری سطح شهر و  در راستای تداوم طرح بهسازی و تعریض معابر  و محلات شهری، ملک خانم سلطانزاده واقع در کوچه شهد ولیزاده به مساحت 142 متر مربع،  بعد از طی مراحل قانونی توسط شهرداری ایلخچی تخریب گردید .

روابط عمومی شهرداری ایلخچی


نمایش تعداد بازدیدها : 18

بازگشت           چاپ چاپ         
 
سایت پورتال شهرداری ایلخچی

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0