شنبه, 30 شهريور 1398
عنوان : باكس های زباله معیوب در ایلخچی با باكس های جدید جایگزین می شود
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ 
ساعت : ۱۲:۱۸:۵

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

باکس های زباله معیوب در ایلخچی با باکس های جدید جایگزین می شود
 طرح جایگزینی و تعویض باکس های زباله معیوب با باکس های جدید در سطح شهر توسط شهرداری ایلخچی در حال اجرا می باشد
هدف از اجرای این طرح  ارتقای سطح بهداشت و پاکیزگی معابر شهری و تسهیل در روند جمع آوری پسماند بوده به منظور جمع آوری و انتقال استاندارد و صحیح زباله های شهری و همچنین رفاه حال شهروندان عزیز باکس زباله سطح شهر توسط شهرداری ایلخچی تعویض می گردد. 
روابط عمومی شهرداری ایلخچی

نمایش تعداد بازدیدها : 10

بازگشت           چاپ چاپ         
 
سایت پورتال شهرداری ایلخچی

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0