يکشنبه, 27 آبان 1397
عنوان : فرم های مربوط به مهندسان ناظر، طراح ودفاتر مهندسی ساختمان
زير عنوان : از لینک دانلود فرمایید.
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ 
ساعت : ۱۰:۳۴:۲۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰
       احتراماً ضمن قدرداني از همكاري مهندسان فعال در زمينه ساختمان به استحضار مي رساند از مورخه 1/3/94 فرم هاي تعهد كارفرما، مهندسان ناظر و محاسب قبلي منسوخ و فرم هاي جديدجايگزين فرم هاي قبلي خواهد شد.ضمناً طبق روال قبلي و برابر مقررات در ساختمان هاي بالاي  4طبقه(پيلوت + سه طبقه) علاوه برفرم هاي فوق  فرم هاي تعهد طراح تاسيسات الكتريكي،مكانيكي و معماري نيز بايستي ارائه گردد. همچنين از ابتداي سال 94 به همراه چك ليست آيين نامه 2800 زلزله بايستي برگ تعهد تخريب و گودبرداري نيز تكميل و ارائه گردد.تمامي فرم هاي مذكور در سايت شهرداري ايلخچي علاوه بر این خبر در سمت چپ سايت شهرداری ایلخچی-درقسمت فرم های مهندسان ناظر، طراح ودفاتر مهندسي ساختمان موجود و قابل دانلود مي باشد.
  درضمن پيرو نامه هاي قبلي و برابر بازديدو تاكيدبازرسان استانداري نسبت به اجراي تبصره 7 ماده صد قانون شهرداري ها درصورت عدم ارائه به موقع گزارشات مرحله اي ساختمان و گزارش تخلفات انجام گرفته درساختمان ازطرف مهندسان ناظر، و مسئوليت شهرداري در خصوص اجراي بند فوق، تبعات بعدي ناشي از اجراي تبصره مذكور برعهده مهندسان ناظر خواهد بود.


شهرداری ایلخچی        بازگشت           چاپ چاپ         
 
سایت پورتال شهرداری ایلخچی

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0