چهارشنبه, 22 آبان 1398
عنوان : فرم های مربوط به مهندسان ناظر، طراح ودفاتر مهندسی ساختمان
زير عنوان : از لینک دانلود فرمایید.
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ 
ساعت : ۱۰:۳۴:۲۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰
       احتراماً ضمن قدرداني از همكاري مهندسان فعال در زمينه ساختمان به استحضار مي رساند از مورخه 1/3/94 فرم هاي تعهد كارفرما، مهندسان ناظر و محاسب قبلي منسوخ و فرم هاي جديدجايگزين فرم هاي قبلي خواهد شد.ضمناً طبق روال قبلي و برابر مقررات در ساختمان هاي بالاي  4طبقه(پيلوت + سه طبقه) علاوه برفرم هاي فوق  فرم هاي تعهد طراح تاسيسات الكتريكي،مكانيكي و معماري نيز بايستي ارائه گردد. همچنين از ابتداي سال 94 به همراه چك ليست آيين نامه 2800 زلزله بايستي برگ تعهد تخريب و گودبرداري نيز تكميل و ارائه گردد.تمامي فرم هاي مذكور در سايت شهرداري ايلخچي علاوه بر این خبر در سمت چپ سايت شهرداری ایلخچی-درقسمت فرم های مهندسان ناظر، طراح ودفاتر مهندسي ساختمان موجود و قابل دانلود مي باشد.
  درضمن پيرو نامه هاي قبلي و برابر بازديدو تاكيدبازرسان استانداري نسبت به اجراي تبصره 7 ماده صد قانون شهرداري ها درصورت عدم ارائه به موقع گزارشات مرحله اي ساختمان و گزارش تخلفات انجام گرفته درساختمان ازطرف مهندسان ناظر، و مسئوليت شهرداري در خصوص اجراي بند فوق، تبعات بعدي ناشي از اجراي تبصره مذكور برعهده مهندسان ناظر خواهد بود.


شهرداری ایلخچی        


نمایش تعداد بازدیدها : 1935

بازگشت           چاپ چاپ         
 
سایت پورتال شهرداری ایلخچی

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0