سخن شهردار
همگان استحضار دارند شهرداری موسسه ای است عمومی، که به موجب قانون در شهرها تشکیل شده و شخصیت حقوقی مستقلی دارد که دارای قانون و مقررات خاصی است و این قانون مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را شامل می گردد به جرات می توان ادعا نمود که این قانون بیشترین ناسخ و منسوخ و عام و خاص را در خود جای داده و در حال حاضر جوابگوی نیازهای امروزی جامعه نمی باشد و نیازمند یک بازنگری اساسی است به هر حال تنها قانونی است که ملاک عمل شهرداری و مراجع قانونی دیگر می باشد. اکثر درآمدهای شهرداری از محل درآمدهای عمومی و از طریق شهروندان هر شهر تامین و به هزینه های جاری و عمرانی آن شهر تخصیص می یابد شهرداری ایلخچی نیز در سال ۱۴۰۰ براساس برنامه های کوتاه مدت و بلند مدتی که داشته و با توجه به میزان درآمد و تلاش های شبانه روزی پرسنل خدوم و زحمتکش و همیاری و مساعدت های اعضای محترم شورای شهر و مشارکت های سازنده شهروندان محترم و علیرغم مشکلات و تنگناهایی که داشته تلاش نموده تا با ارائه خدمات بهینه و رفع نیازمندی های مطلوب شهروندان رضایت نسبی و نشاط اجتماعی در آنها ایجاد نمایند هر چند که برای مردم بزرگ ایلخچی بسیار ناچیز است.
سعی ما در مجموعه شهرداری ایلخچی بر این است تا با افزایش مشارکت های مردمی و جذب سرمایه گذارآ ارتقای سطح خدمات، انجام پروژه های ناتمام و اجرای پروژه های جدید، رضایتمندی و حقوق شهروندی را در بعد اجتماعی و سایر ابعاد تحت حوزه شهرداری، در حد توان به انجام برسانیم، باشد که مورد قبول عزیزان واقع گردد و به لحاظ وسعت محدوده خدمات و تنوع کاری شهرداری قطعا” یاری و مساعدت شهروندان به عنوان یکی از بازوهای اجرایی شهرداری باعث ایجاد انگیزه بیشتر و مضاعف شدن تلاش ها برای خدمتگزاری خواهد بود. لذا از همه شهروندان گرانقدر استدعا داریم دست ما را بگیرند و با دستان پر توان خویش به یاری خدمتگزاران خود در شهرداری و شورای اسلامی شهر بشتابند تا شاهد گسترش توسعه و عمران و آبادی شهر بوده و شهری درخور شأن شما عزیزان بسازیم و بر خود وظیفه می دانم از همه کسانی که ما را در ارائه خدمات بیشتر یاری نموده اند تقدیر و تشکر نمایم.
والسلام علیکم – منافی، شهردار ایلخچی

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.