شهرداری ایلخچی در نظر دارد به استناد بند ۲ – ۸ صورت جلسه شماره  ۹  مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ شورای اسلامی شهر  ، بهره برداری از جایگاه CNG را به مدت یک سال شمسی  به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده عمومی بصورت  اجاره واگذار نماید . متقاضیان می توانندازتاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ به مدت هفده ( ۱۷ ) روز کاری   ( آخر وقت اداری مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ) درساعات اداری نسبت به بازدید ازجایگاه اقدام وجهت دریافت اسناد مزایده ازدبیرخانه شهرداری به آدرس آذربایجانشرقی شهرایلخچی شهرداری ایلخچی مراجعه و یاازطریق سایت شهرداری به آدرس www.sh.eilkhchi.ir  نسبت به دانلود اسناد اقدام و پس ازتکمیل ،اسناد را به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید اخذ نمایند .  

شرایط شرکت درمزایده

 

مبنای قیمت پایه برای یکسال شمسی به مبلغ ۵۷۹۶۰۰۰۰۰۰ ریال معادل (مبلغ پنج میلیارد و هفتصد و نود و شش میلیون ریال)  می باشد.

  • واریز۵% مبلغ کل مزایده به مبلغ ۲۸۹۸۰۰۰۰۰ ریال ( دویست و هشتاد و نه میلیون و هشتصدهزار ریال ) بصورت ضمانتنامه بانکی / نقدی به حساب سپرده شماره ۳۱۰۰۰۰۱۶۷۵۰۰۱  بنام شهرداری ایلخچی  نزد بانک ملی به عنوان سپرده شرکت در مزایده . ( ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری ایلخچی که مدت اعتبارتضمین فوق باید حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگرنیزقابل تمدید باشد .)

 

۲ ارایه گواهی های برک عدم سوپیشینه و عدم اعتیاد به موادمخدر ، توسط برنده مزایده پس از ده روز ازابلاغ برنده شده الزامی است . ( بدیهی است درصورت عدم ارائه درمدت مذکور سپرده شرکت درمزایده به نفع شهرداری ضبط خواهدشد ) .

۳-  برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته پس ازابلاغ جهت عقدقراردادبه شهرداری مراجعه نماید و چنانچه درمدت مذکور از انجام قرارداد و معامله منصرف شود سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و ازبرنده دوم جهت انعقاد قرارداد دعوت بعمل خواهدآمد . بدیهی است درصورت دعوت ازبرندگان دوم و سوم وعدم انعقاد قرارداد توسط برندگان مذکور  سپرده نامبردگان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهدشد .

۴- به پیشنهادات مخدوش ، مشروط و پیشنهادات واصله بعدازانقضاء مدت قانونی و  فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵ شهرداری دررد یا قبول تمام و یاهریک از پیشنهادات مختاراست .

۶ هزینه های آگهی به عهده برنده مزایده میباشد .

۷ پاکات پیشنهادات روز دو شنبه مورخه ۱۰/۰۸/۱۴۰۰ راس ساعت ۳۰/۱۴ درساختمان شهرداری ایلخچی بازگشایی خواهدشد و حضور پیشنهاددهندگان بلامانع میباشد .

۸ سایرشرایط و جزئیات مزایده دراسناد مزایده درج گردیده است .

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تمدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.