تعرفه عوارض محلی

03 فوریه 2020 - 4:45 575 بازدید

تعرفه عوارض محلی

با عنايات خداي بي همتا كار بررسي وتصويب تعرفه عوارض محلي سال91 با برگزاري 7جلسه فشرده و21 ساعت كاردرمهلت قانوني(15بهمن) به اتمام رسيد.اين تعرفه كه براساس الگوي پيشنهادي استانداري ولحاظ نمودن مقتضيات محلي تدوين شده است نسبت به تعرفه عوارض سال90عليرغم وجودافزايش درقيمت عمومي اغلب كالاوخدمات درجامعه ازافزايش ملايم تري برخورداربوده وحتي دربرخي مواردمانندعوارض سطح شهري وهزينه ترميم حفاري ثابت نگه داشته شده است.لحاظ وضعيت اقشارآسيب پذير جامعه در پرداخت عوارض درشكلهاي مختلف مانندتخفيف درمورد مددجويان بهزيستي وكميته امداد، جانبازان و معلولين،پائين بودن نرخ عوارض ومتقاضيان پروانه ساخت از101مترمربع پائين و…ازجمله مواردي است كه همانند سالهاي قبل موردتوجه همه اعضاي شورا قرارگرفته است.

البته پائين نگه داشتن نرخ عوارض وخدمات براي شهرداري تاحدودي امكانپذيرمي باشدودربلندمدت نه تنها از نظرمالي برشهرداري فشار وارد مي گردد بلكه كندي پيشرفت پروژه ها را نيزبه دنبال خواهدداشت وبين هزينه هاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري ودريافتي از شهروندان حدمعقولي ازتناسب ضرورت دارد كه اينكار فعلا صورت نگرفته است به عنوان مثال دريافتي شهرداري ازبابت عوارض سطح شهراز شهروندان در سال 90 به 30 ميليون تومان هم نميرسددرصورتي كه تنها هزينه تنظيف سطح شهربالغ بر200ميليون تومان مي باشد.

دررابطه باتنظيم صورت حساب براي ارباب رجوع تاكيدشده است كه واحدهاي مختلف شهرداري كاملا دقت كنند تاحق كسي ضايع نشودالبته اگرشهروندي خودش مي تواند محاسبات موردنيازرا انجام دهد مسئولين شهرداري مكلفندتعرفه عوارض را دراختياراو قراردهند تا شخصا حساب وكتاب خويش را براساس تعرفه عوارض كنترل نمايد.باز تاكيد ميشود اين امر زماني ممكن است كه فردمهارت اين كارراداشته باشد والا كارمند وقت آنرا نخواهدداشت كه از بابت آموزش كاري انجام دهد.

به هر حال مطالعه وآگاهي ازتعرفه عوارض محلي براي مراجعين شهرداري اهميت ويژه اي دارددرسايه اين آگاهي است كه ما خواهيم توانست ضمن آشنايي باتكاليف خود ازحقوق خويش دفاع نمائيم وچه بسا با اين آگاهي بتوانيم جلوي برخي پرداختي هاي بي مورد به شهرداري را بگيريم. به عنوان نمونه وقتي كه ما از مقررات مربوط به پروانه ساخت، تمديد پروانه ساختمان، اخذپايان كارو…اطلاع داشته باشيم وبه موقع اقدامات قانوني را انجام دهيم ديگرچه لزومي دارد كه ما وجهي را ازبابت جريمه تاخيردرتمديد پروانه يا اخذ پايان كار به حساب شهرداري واريز نمائيم.

درموضوع احداث ساختمان وپروانه ساختمان درگام اول بايدمسئولين شهرسازي نهايت دقت را به خرج دهند تا ضوابط رعايت گرددو از شهروندان نيز انتظارمي رود مطابق پروانه و با رعايت كليه ضوابط اقدام به ساختمان سازي نمايند زيرا عدم رعايت ضوابط شهرسازي وساختمان سازي نه تنها چهره شهر را در دراز مدت زشت مي نمايدبراي خود فرد وسايرشهروندان نيز مشكلاتي را به همراه خواهد داشت وماهمه اذعان داريم كه اخذ جريمه هيچ كدام از مسائل ومشكلات ناشي از آن را جبران نمي كند.به عنوان يك نمونه بارز براي عدم استحكام بنا قانون، قلع وقمع را پيش بيني كرده است ولي چون عملي نمودن آن درهرشرايطي امكانپذير نيست بنابراين براي چنين تخلفي جريمه تعيين مي گردد درحاليكه هيچ وقت با پرداخت جريمه ساختمان استحكام پيدا نمي كند.رعايت مسائل مربوط به پاركينگ،اشرافيت،فضاي باز درساختمان سازي كاملا ضروري است زيرا مشكلات ناشي از عدم رعايت آنها با گذشت زمان حادترخواهد شد.لذا ازشهروندان محترم استدعا مي شوددر احداث ساختمان تا جايي كه امكان داردخود را به رعايت ضوابط مقيد بكنند.البته شورا و شهرداري نيز نظر به اهميت موضوع با متخلفين نسبت به گذشته برخورد سخت گيرانه تري خواهد داشت. با اين حال اقناع دروني شهروندان در رعايت ضوابط از هر چيزي مهم است و اغلب شهروندان محترم چنين روحيه اي دارندو ما ضمن تشكر وقدرداني از اين عزيزان از متخلفين انگشت شمار هم انتظار داريم در رعايت ضوابط ومقررات با سايرين همگام شوند.

نویسنده : غلام دشتی

عضو سابق شورای اسلامی شهر ایلخچی

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تمدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.